•  Επεξεργασία μετάφρασης

Κάνω μια πληρωμή

Για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες δύο μεθόδους πληρωμής:

1. PayPal

  • $ 0.00

  • paypal
    Πληρωμές με ασφάλεια τροφοδοτείται από PayPal ™

2. Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT)

Δώστε στην ακόλουθη Λογαριασμού Για ακόλουθους τύπους πληρωμών Συμπεριλάβετε παρακάτω αναφορές“Στο λογαριασμό Περιγραφή”
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Ενορία του Αγίου Γεωργίου
Rose Bay
BSB: 062-275
λογαριασμός: 1000 8287
Βάπτισμα
Γάμος
Κηδεία
Μνημείο
Γάμος Πιστοποιητικά / βαφτίσια
Ενοικίαση Hall
Συνδρομές των μελών
Δωρεά
ΒΑΠΤΙΣΜΑ
ΓΑΜΟΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΜΝΗΜΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
DONATION or IN MEMORY OF [όνομα]
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Ενορία του Αγίου Γεωργίου
Ο λογαριασμός Σχολή
BSB: 062-275
λογαριασμός: 1000 8308
Τέλη όρος Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε το ΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού σας
και Αρχικής (π.χ.. ΕΠΩΝΥΜΟ J)