Ευκαιρίες,en

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,,en,ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ,,en: YOUTH LEADER-DIRECTOR

 

Η Ελληνορθόδοξη Ενορία του Αγίου Γεωργίου,,en,Το Σίδνεϊ έχει αναπτύξει μια συναρπαστική νέα θέση που απαιτεί από κάποιον να ξεκινήσει αμέσως να εμπνέει την ανάπτυξη της νεολαίας για την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου,,en,Οι τομείς ανάπτυξης της νεολαίας θα επικεντρωθούν στους εφήβους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,,en,Για να είναι επιτυχής για αυτό το ρόλο θα χρειαστείτε τα εξής,,en,• Διαπροσωπικές δεξιότητες,,en,• Δημιουργικότητα,,en,• Προσαρμοστικότητα,,en,• Ενσυναίσθηση,,en,• Υπομονή,,en,• Ηγετικές ικανότητες,,en,• Οργανωτικές δεξιότητες,,en,• Οδηγήστε,,en,• Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών,,en,• Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες,,en,τόσο γραπτά όσο και προφορικά,,en, Sydney has developed an exciting new position that requires someone for an immediate start to inspire youth development for the St George Parish.

Οι ευθύνες που σχετίζονται με αυτή τη θέση είναι οι εξής,,en,Για να είναι επιτυχής για αυτό το ρόλο θα πρέπει να αποδείξετε,,en,• Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες,,en,• Υπομονή και ενσυναίσθηση,,en,• Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες,,en,Τα διπλώματα ή τα πτυχία του πτυχίου στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα επιθυμητά,,en:

• Develop a fun, interesting, useful and engaging youth program
• Assist with management decisions around funding
• Be the St George Greek Orthodox church champion (τη διατήρηση της επικοινωνίας με τους νέους και τις οικογένειές τους μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης,,en,• Σχεδιασμός εκδηλώσεων για εκδηλώσεις για νέους,,en,• Να εμπνεύσετε τους νέους να βρεθούν να είναι η καλύτερη εκδοχή τους μέσα από τις διδασκαλίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και το πρόγραμμα για τη νεολαία,,en,Βασικές απαιτήσεις,,en,• Μέλος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας,,en,σε καλή κατάσταση,,en,να γνωρίζει τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές της εκκλησίας και την αίσθηση του καλού να μοιραστεί το χριστιανικό μήνυμα με τους νέους με ένα συναρπαστικό και σχετικό τρόπο,,en)
• Event planning for youth events
• Inspire the youth in finding themselves to be the best version of themselves through the teachings of the Greek Orthodox Church and the youth program

Essential Requirements:

• A member of the Orthodox Christian Church, in good standing, knowledgeable of the beliefs and practices of the church and a sense of calling to share the Christian message with young people in an engaging and relevant way

• Θα διεξαχθούν δοκιμές φαρμάκων και ένας πλήρης έλεγχος ιστορικού, συμπεριλαμβανομένου του ποινικού μητρώου και του ελέγχου της εργασίας με παιδιά,en.

The youth development areas will focus on High School Age teenagers. Για να είναι επιτυχής για αυτό το ρόλο θα πρέπει να αποδείξετε,,en,• Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες,,en:

• Creativity
• Adaptability
• Strong communication skills
• Patience and empathy
• Leadership and organisational skills

This position offers the right candidate the opportunity to really make a difference in the youth’s lives by offering them a chance to appreciate the Christian values of Orthodoxy as well as finding out more about themselves in a very inclusive, supportive and social environment.

Diploma or Degree qualifications in Education are highly desireable

Can you commit 8 hours per week and feel you are the correct candidate to inspire and change the youth’s lives for the better, if so please send your cv to: saintgeorgerosebay@gmail.com