•  Επεξεργασία μετάφρασης

Κοινωνική Ομάδα Ηλικιωμένων

Συνταξιοδότηση μπορεί να είναι μια αρκετά ικανοποιητική περίοδο της ζωής ή μπορεί να είναι μια εποχή που οι άνθρωποι πέφτουν σε απομόνωση. Ομάδα Seniors μας παρέχει ένα θαυμάσιο τρόπο να διατηρηθεί ενεργή και που ασχολούνται με την κοινότητα.

Τακτικές εκδρομές παρέχουν μια εκδρομή… με συγκομιδή φρούτων είναι μια πολύ δημοφιλής δραστηριότητα!

Η ομάδα συνεδριάζει την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα στην αίθουσα της εκκλησίας για μια μηνιαία πάρει μαζί και το τσάι το πρωί.