•  Επεξεργασία μετάφρασης

ενοριακή Επιτροπή

Η τρέχουσα Ενοριακή Επιτροπή (2019) αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Γιώργος Confos
Αντιπρόεδρος: Νικολάου γκολφ
Γραμματέας: Rozy Δόριζα-Crosson
Ταμίας: Ελπίζω Ραΐσης
Μέλη της επιτροπής: John Barbouttis, Αλεξάνδρα Βαρβαρέσος, Gerry Φραγκιάς, Peter Φραγκιάς, Doukas Kontopos, Sergio Argyrou & Γιώργος Masselos

Η Ενοριακή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη δημοσιονομική διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία του Αγίου Γεωργίου Ενοριακό Ναό και των συναφών επιμέρους επιτροπές και άλλες εκμεταλλεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω ευθύνες μια σειρά από υπο-επιτροπές έχουν συσταθεί στους τομείς της:

Ανάπτυξη - Αλεξάνδρα Βαρβαρέσος
Συντήρηση - Γιώργος Confos
Ανάπτυξη - Γιώργος Confos
Ελληνικό Σχολείο - Νικολάου Golfin
Χρηματοδότηση & Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Spero Ραΐσης