Ενοριακή Επιτροπή

Η πρώτη Ενοριακή Επιτροπή συγκαλείται μετά το Πάσχα 1957 πριν από την κατασκευή του Αγίου Γεωργίου ξεκίνησε. Τα εκλεγμένα μέλη της επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με την ανέγερση του ναού του Αγίου Γεωργίου και κοσμική διοίκηση του αποτελείται:

Πρόεδρος: Ο Δρ D. G. Βαρβαρέσος
Αντιπρόεδρος: Ο κ. Ν. Gleeson
Γραμματέας: Ο κ. Α. T. Γεώργιος
Ταμίας: Ο κ. Μ. G. Barbouttis
Τα μέλη της επιτροπής: C. Akon, P, Αρώνη, G. Johnson, Η. Patterson, Α. Αριστείδης, Α. Carr, G. Άκρο, G. S. Βαρβαρέσος

Αυτή η Ενοριακή Επιτροπή πήγε για να αυξήσουν τα τόσο αναγκαία κεφάλαια για να αγοράσει τη γη στο Newcastle οδό, Rose Bay και την κατασκευή του πρώτου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έξω από την εσωτερική περιοχή της πόλης.

Η τρέχουσα Ενοριακή Επιτροπή,,en,αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη,,en,Για να εγγραφείτε ως μέλος,,en,για περισσότερες πληροφορίες,,en,Σύνταγμα,,en (2015) comprises of the following members:

Πρόεδρος: Γιώργος Confos
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Γκολφ
Γραμματέας: Rozy Δόριζα-Crosson
Ταμίας: Spero Ραΐσης
Τα μέλη της επιτροπής: John Barbouttis, Αλεξάνδρα Βαρβαρέσος, Nina Mistilis Larcombe, Gerry Φραγκιάς, Peter Fragi, Δούκας Kontopos, Κυριάκος Μαυρολεύτερος,

Η Ενοριακή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη δημοσιονομική διαχείριση και μέρα με την ημέρα εργασιών του St George Parish Church και των συναφών φορέων του, Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και άλλες εκμεταλλεύσεις του ενεργητικού.

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων ένας αριθμός υπο-επιτροπές έχουν συσταθεί στους τομείς της:

  • Ανάπτυξη – Νικόλαος Γκολφ
  • Συντήρηση – Γιώργος Confos
  • Κτίριο / Ανάπτυξη – Γιώργος Confos
  • Ελληνική Σχολή Γλωσσών – Νικόλαος Γκολφ
  • Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Spero Ραΐσης
  • Εξεύρεσης Πόρων – Μαρία Μπεκιάρη
  • Σημαντικά Γεγονότα – Peter Fragi

To sign up as a member κάντε κλικ εδώ for further info.

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό (Constitution) εδώ.