•  Επεξεργασία μετάφρασης

Κυρίες Βοηθητική & Φιλόπτωχος

Η ιστορία του Κυρίες Βοηθητική ιδρύθηκε σε μια συνάντηση τον Ιανουάριο 1958 πριν από την εκκλησία μας χτιζόταν.

Το ποσό των 2,756 Αυστραλιανό λίρες τέθηκε από την αρχική επιτροπή, η οποία ήταν ένα τεράστιο ποσό 1958 και δόθηκε στο ταμείο κτίριο της εκκλησίας. Ο στόχος της ομάδας ήταν να προωθήσει την υποτροφία στα πλαίσια της ενορίας μας, κρατώντας τις λειτουργίες στη διάρκεια του έτους που τους επιτρέπει να συνεχίσουν την καλή τους δουλειά.

Ο πρώτος πρόεδρος ήταν η κ. Marie Carr των οποίων οι ακούραστες προσπάθειες και τον ενθουσιασμό για τη διοργάνωση διαφόρων λειτουργιών άντληση κεφαλαίων ορίσετε το μοτίβο που πραγματοποιήθηκε από τα επόμενα Πρόεδροι. Ο πρώτος γραμματέας ήταν Laura Βαρβαρέσος και Ταμίας, Ειρήνη Ανδρονίκου.

Η πρώτη τους κόμμα ήταν την 1η Μαρτίου, 1958 στο σπίτι του Δρ. Δημήτρης Βαρβαρέσος ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της επιτροπής Parish.

Η Κυρίες Βοηθητικό εργάζονται ακούραστα για να κρατήσει και την προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων της ενορίας μας.

Η τρέχουσα κύριος στόχος του Κυρίες Axiliary είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού για τα ηλικιωμένα μέλη της ενορίας μας.

Εκτελεστική Επιτροπή:
Πρόεδρος Marie Bekiaris 0412 620 095
Αντιπρόεδρος Άννα Βλάχος 0417 673 370
Γραμματέας Christine Penklis 0417 027 470
Αντιπρόεδρος Γραμματέας Patricia Αρώνη 0411 521 723
Ταμίας Penny Kyros-Maragiannis 0404 000 818
Αντιπρόεδρος Ταμίας

Suzane Peponis-Brisimis

Evelyn Vertzagias

0418 238 723
0419 438 823

Για κρατήσεις εκδήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε Μαρία Μπεκιάρη ή Christine Penklis

Οι συνεδριάσεις Κυρίες Βοηθητικό επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Εκκλησίας για την δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα 7:30μετα μεσημβριας

Παρακάτω είναι ένα ποίημα που γράφτηκε για την Κυρίες Επικουρικό, από Sam Δήμος, ο θείος της κας Σοφίας Harris.

Είσται κυρίαις σεβασταίς
μέσα στο σπίτι του Θεού βαλμέναις
και δύνεται ψυχαγώγιση σε πολλούς
είσται από τον Θεό ευλογημέναις.

Κουράζεσται με σώμα και σκέψοις
να προσφέρεται αυτά που εδίδαξε ο Χριστός
χωρίς ανταμιβεί στο έργο που έχεται διαλέξει
και έτσι σπίτι σας έγινε του αγιώγη ο ναός.

Είσται κυρίαις υπέροχαις
γεμάταις χαρά και καλοσύνη
διαφτό όσοι σας γνωρίζουνε
σας χρεοστούν ευνομοσύνη.

Και όλοι εμοίς σου ευχόμεθα
μέσα από την καρδιά μας
καλά να είσθαι πάντοτες
και πάντα να μένεται κοντά μας.