Κοινοτικά Προγράμματα

St George Hands

St George Hands είναι μια ομάδα εθελοντών που περιλαμβάνει πάνω από 50 St George Rose Bay ενορίτες that needs many hands…. and legs!

twin Οι στόχοι του είναι να συμμετέχει ως Ενορία στην τοπική μας κοινότητα, αυξάνοντας παράλληλα το προφίλ του Αγίου Γεωργίου. Ταυτόχρονα, αυτή είναι μια ευκαιρία για τους ενορίτες μας για να εξυπηρετήσει στην τοπική τους κοινότητα.

If you are interested in finding out more about how you can “give” σε δύο κοινοτικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο που ασχολούνται με παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στέλνοντας email:

Θα οργανώσει το St George Hands volunteers and contact you about next steps.