Των παιδιών του Ιερού

Πάω – Ιερό

Για πολλούς από τους γονείς μας, υπάρχει μια συνεχής διελκυστίνδα-για να βρείτε τα πράγματα για τα παιδιά να κάνουν και την ίδια στιγμή να μην τους επιβαρύνει. Τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτοι να γίνουν αρωγοί στις υπηρεσίες μας εκκλησία, είτε υπηρετούν στο ιερό ή η χορωδία. Τα παιδιά δίνονται αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους διδάσκουν σε αυτοπειθαρχία και αυτο-σεβασμό.

Τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 6-10 είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Για πληροφορίες σχετικά με υπηρετούν στο βωμό παρακαλούμε επικοινωνήστε: saintgeorgerosebay@gmail.com

Όλο το προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και οι ιερείς, καταχωρούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τους νόμους προστασίας των παιδιών.

Χρήσιμες σύνδεση: Βοηθώντας Sons σας Σερβίρετε στο Βωμό www.theologic.com / oflweb / inchurch / sonsserve.htm