Μνημείο

Αν επιθυμείτε να συζητήσετε τις ημερομηνίες για το μνημόσυνο ενός αγαπημένου προσώπου καλέστε Εκκλησία Γραφείο μας, στο 02-9371 9929.