•  Επεξεργασία μετάφρασης

Κηδεία

Αν θέλετε να συζητήσετε ημερομηνίες / ώρες για την κηδεία ενός αγαπημένου προσώπου καλέστε Εκκλησία Γραφείο μας άμεσα για 02-9371 9929.