Κηδεία

Αν επιθυμείτε να συζητήσετε ημερομηνίες / ώρες για την κηδεία ενός αγαπημένου προσώπου καλέστε Εκκλησία Γραφείο μας, στο 02-9371 9929.